Stenmure
Gulve
Døre, vinduer og trapper
Lofter og loftbjælker